Verkeersonderzoek Schalkwijk

Bij de ontwikkeling van de Entree West hebben de wijkraden van Schalkwijk destijds bezwaar gemaakt tegen de plannen aangezien er in die plannen geen rekening werd gehouden met een toename van verkeer.

Naar aanleiding daarvan is er een onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren kwam dat de kruispunten Amerikaweg/Boerhaavelaan en Amerikaweg/N205 onder druk zouden komen te staan, mede door de andere bouwplannen in Schalkwijk, indien er geen aanpassingen zouden plaats vinden.

Aan het verkeersonderzoek is, ondanks gesprekken met de toenmalige wethouders, geen vervolg gegeven.

Reden voor de wijkraden van Schalkwijk om hun zienswijze in te dienen over de ontwikkeling van de Entree Oost ( Vijverpark ). Hoewel de wijkraden positief tegenover de bouwplannen staan  hebben zij toch gemeend bezwaar te moeten maken tegen de plannen en eventueel andere bouwplannen binnen Schalkwijk zolang er geen afdoende verkeersmaatregelen op de kruispunten  worden uitgevoerd om de verkeersdruk te laten afnemen.

Voor de gemeente was dit reden om opnieuw een verkeersonderzoek te laten uitvoeren, vooral gericht op de eerder genoemde kruispunten. Aangezien het kruispunt Amerikaweg/N205 van regionaal belang is zijn ook omliggende gemeente bij dit onderzoek betrokken. In dit kader werd er een projectgroep samen gesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en de provincie en een klankbordgroep waarvan de wijkraden van Schalkwijk deel uitmaakte. In deze klankbordgroep werden wij volledig op de hoogte gehouden van het onderzoek en konden wij meedenken en onze op- en aanmerkingen geven.

In het onderzoek is gekeken naar diverse mogelijkheden zoals bv een rotonde – tunnel alleen stad in/uit – tunnel beide richtingen – aanpassingen aantal rijstroken e.d. In het onderzoek zijn alle nieuwbouwprojecten in Schalkwijk meegenomen zodat er een juist beeld ontstond over het verkeersaanbod waar we de komende jaren mee te maken krijgen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en  het onderzoeksbureau is op dit moment bezig met het schrijven van het eindrapport met daarin tevens een aantal aanbevelingen. Het rapport zal vervolgens aan de betreffende gemeenten en de gemeenteraden worden aangeboden zodat die uiteindelijk de beslissing kunnen nemen voor welke oplossing gekozen gaat worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *