Buurtbemiddeling

In maar liefst 231 gemeenten kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars; een gestaag groeiend aantal. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

Vergroten leefbaarheid

Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Burenruzies en conflicten in de buurt worden opgelost door vrijwilligers die op verzoek gratis komen bemiddelen.

 

Vrijwillige participatie

Volgens Frannie Herder, adviseur bij het CCV, is het succes van buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van zo’n 2.600 vrijwilligers. “Zij ondersteunen buren bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.”

 

Een aantal feiten op een rij

  • In 2015 kwamen er bij de organisaties die deelnamen aan de benchmark ruim 12.000 zaken binnen. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70%.
  • De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel klachten.
  • Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale problematiek komt kijken, neemt de laatste jaren toe.
  • De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten opzichte van 2014 minder zaken door (respectievelijk 2% en 4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie als de corporatie zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren.

 


Buurtbemiddeling Haarlem

In 2015 kwamen er bij Buurtbemiddeling Haarlem 121 zaken binnen met een oplossingspercentage van 72%.

 

Buurtbemiddeling Haarlem is onderdeel van MeerWaarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator via 023 569 8883/ buurtbemiddeling@meerwaarde.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *