Verkeer en vervoer

De werkgroep Verkeer en Vervoer bestaat uit leden van de 4 wijkraden uit Schalkwijk, gemeente Haarlem en de Fietsersbond. Deze werkgroep vergadert eens per 6 weken. Tijdens deze overleggen komen alle facetten betreft verkeer en vervoer in Schalkwijk aan de orde. Onder andere: oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers om een betere fietsvoorziening in Schalkwijk te bevorderen, rood licht fases en groene golven, autoluw maken van bepaalde straten, bebording van fietspaden, verkeersdoorstroming, et cetera.