skip to Main Content

4 Wijkradenoverleg

Wijkraad Boerhaavewijk werkt nauw samen met de wijkraden van Meerwijk, Molenwijk en Europawijk. Eens in de 6 weken komen de vier Schalkwijkse wijkraden samen om bovenwijkse problemen te bespreken en aan te pakken. Vanuit dit overleg gaan vele brieven richting gemeente Haarlem. Burgemeester Sneiders is, vanuit zijn rol als tadsdeelwethouder, ook regelmatig aanwezig.

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens dit overleg zijn bijvoorbeeld bezuinigingen van de gemeente Haarlem, Winkelcentrum Schalkwijk, veilig oversteken bij het winkelcentrum voor fietsers en voetgangers, betaald parkeren, nieuwbouwplannen en andere belangrijke zaken die zich voordoen in Schalkwijk.

De verslagen van de vergaderingen van het 4 wijkradenoverleg zijn op de website hiervan terug te lezen: www.wijkradenschalkwijk.nl.

Back To Top