Skip to content

4 Wijkradenoverleg

Wijkraad Boerhaavewijk werkt nauw samen met de wijkraden van Meerwijk, Molenwijk en Europawijk. Eens in de 6 weken komen de vier Schalkwijkse wijkraden samen om bovenwijkse problemen te bespreken en aan te pakken. De burgemeester is, vanuit zijn rol als stadsdeelwethouder Schalkwijk, ook regelmatig aanwezig evenals de gebiedsmanager, gebiedsverbinder en indien nodig vertegenwoordigers van woningcorporaties, handhaving en Spaarnelanden.

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens dit overleg zijn bijvoorbeeld bezuinigingen van de gemeente Haarlem, Winkelcentrum Schalkwijk, veilig oversteken bij het winkelcentrum voor fietsers en voetgangers, betaald parkeren, nieuwbouwplannen en andere belangrijke zaken die zich voordoen in Schalkwijk.

De vier voorzitters hebben onderling regelmatig overleg en hebben gezamenlijk maandelijks overleg met vertegenwoordigers van de gemeente. de afspraken hierover zijn vastgelegd in Samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Haarlem en de wijkraden van Schalkwijk.

Jaarlijks overleg met stadsdeelbestuurder

De stadsdeelbestuurder van Schalkwijk is de burgermeester van Haarlem. In dit overleg worden de belangrijkste ontwikkelingen in de wijk besproken en afspraken gemaakt over het beleid.

 

Internet adressen

Wijkraad Meerwijk

Website

Facebook pagina

Wijkraad Molenwijk

Website

Facebook pagina

Europawijk

Website

Facebook pagina

Back To Top