Skip to content

Bericht over Dura Vermeer Bouwapp

Wij willen graag de bewoners van Schalkwijk en in het bijzonder de bewoners van de Eijkmanlaan op de Dura Vermeer Bouwapp attenderen. Wij zetten voor bouwcommunicatie tijdens de werkzaamheden onze Dura Vermeer BouwApp in. Deze online applicatie biedt iedereen in de omgeving de mogelijkheid om het project stap voor stap te volgen. Via deze app delen wij actuele projectinformatie door middel van foto’s, leuke nieuwtjes,  geplande werkzaamheden, polls, verkeershinder en omleidingen. De Dura Vermeer BouwApp maakt het mogelijk via pushberichten een onverwachte gebeurtenis aan iedereen, of een specifieke doelgroep, direct te delen. De nieuwsbrief kan ook via de BouwApp gedeeld worden om het bereik hiervan te vergroten.

Binnen de Dura Vermeer BouwApp is er een Klachten en Meldingen module. In deze Slim melden module kunnen mensen een melding doen door dit aan te geven op een kaart. Hierdoor is het dus op een locatie gebaseerd en deze melding blijft openbaar totdat de melding is opgelost. Het mooie hiervan is dat andere mensen een melding ook kunnen ondersteunen (door abonnees) en aangeven dat het ook voor hen geldt.

Gedurende het project kan de tevredenheid van de omgeving worden gemeten, wat inzichten geeft over de tevredenheid m.b.t  de wijze van communiceren, algemene werkzaamheden en bereikbaarheid.

Het tijdig delen van betrouwbare informatie creëert draagvlak in de omgeving en verlaagt de hinderbeleving. De omgeving voelt zich op deze manier betrokken bij het project door onze laagdrempelige en effectieve communicatie. Vragen en/of opmerkingen zijn altijd via de conversatiemodule aan onze omgevingsmanager te stellen, die in dezelfde module ook weer afgehandeld kunnen worden.

Scan de QR code met uw mobiele telefoon en volg het project “Professor Eijkmanlaan” via Dura Vermeer Bouwapp. 

Back To Top