Skip to content

De Recyclewagen

Vanaf oktober in Gemeente Haarlem : de Recyclewagen.♻️🚐 Hier lever je kleine hoeveelheden spullen in die niet in de gewone afvalcontainers horen. Zoals kleine elektrische apparaten, ijzer en metalen, harde plastics, accu’s en verfblikken. Allemaal grondstoffen die geschikt zijn om nieuwe producten te van maken of die gevaarlijk zijn als ze bij het restafval belanden.
Lever ze nu gemakkelijk en dichtbij huis in bij de Recyclewagen!
Data, locaties en meer info op de website Spaarnelanden 
Back To Top