Skip to content

Info & links


Alarmnummers & hulpdiensten

Alarmnummer (spoedeisende zaken) – 112

Hulpdiensten (geen spoed) – 0900 8844

Meld Misdaad Anoniem – 0800 7000

SOS Telefonische Hulpdienst – 023 – 547 14 71  (dag en nacht)

Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG) – 023 – 547 29 99


Gemeente Haarlem

Meldingen, algemeen contact – 14023

WhatsApp – 06 1436 9614

 


Meldpunten en Klachtenbureaus

GGD, locatie Haarlem – 023 – 511 59 00

Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg) – 023 – 543 09 90

Hoogheemraadschap van Rijnland (voor klachten over afval in het water, bagger en krooslagen) – 071 – 306 35 35

Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling – 023 – 751 72 00

 


Storingsnummers

Nationaal storingsnummer Gas en Licht – 0800 9009

PWN (Water) – 0800 2025

 


Woningcorporaties

Ymere – 0800 0006

Elan Wonen – 023 – 515 98 59

Pré Wonen – 088 – 770 00 00

 


Overig

Buurtbedrijf Haarlem Oost – 06 – 81 33 66 68

Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp) – 0900 8020

Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland – 023 – 531 95 74

Anti Discriminatie bureau – 023 – 531 58 42

Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk – 023 – 535 37 00 (09.00-10.30 uur)

Belastingtelefoon – 0800 0543

Centrum voor Jeugd en Gezin – 088 995 84 84

Regionale dierenambulance – 023 – 533 43 23

Dierenbescherming – 023 – 549 14 00

 


INTERNETADRESSEN

Spaarnelanden N.V. – www.spaarnelanden.nl

Bewoners aanspreekpunt Schiphol – www.bezoekbas.nl

PBuurtbedrijf Haarlem Oost – www.bbhaarlemoost.nl

Burgernet – www.burgernet.nl

Buiten beter – www.buitenbeter.nl

Vacatures in en rondom Haarlem – www.nationalevacaturebank.nl/vacatures/plaats/haarlem

gemeente_haarlem

wijkradenschalkwijk

Back To Top