skip to Main Content

Poort  van Boerhaave

Nieuwe plannen zijn door de projectontwikkelaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nieuwe bestemmingsplan moet nog worden aangenomen.

In deze plannen zijn ca. 150 woningen gepland met ondergrondse parkeergarage. Van deze woningen zijn er 16 zogenaamde ‘zelfbouwwoningen’. Deze kunnen door de bewoners zelf worden ingedeeld.

Langs de Floris van Adrichemlaan is een ‘stadsgracht’ gepland. Deze sluit aan op de Amerikavaart. Later zal deze ‘gracht’ eventueel worden doorgetrokken langs de Floris van Adrichemlaan.

Zodra er meer bekend is houden wij u daarvan op de hoogte.

Back To Top