Skip to content

DURA VERMEER, AMVEST EN GEMEENTE HAARLEM TEKENEN ANTERIEURE OVEREENKOMST VOOR GROENE STADSWIJK ROOTZ

Het voormalig belastingkantoor Belcanto is onderdeel van de herontwikkeling van de grotendeels leegstaande kantoorzone in Schalkwijk Midden, conform het ontwikkelkader Stad tussen de Bomen. Een gebied dat de komende jaren gaat veranderen in een aantrekkelijk, levendig, autovrij en groen woon-werkgebied genaamd Rootz. Rootz CV, ontwikkelcombinatie Amvest en Dura Vermeer Bouw Midden West, realiseert samen met partner Boelens De Gruyter dit duurzame en nieuwe stuk stad in Haarlem.

Voor meer informatie klik hier.

Schalkwijk midden

Het plan ROOTZ heeft gewonnen in de strijd om het Belcanto Terrein in Schalkwijk Haarlem. In samenwerking met de ontwerpers van Rijnboutt is het winnende plan ingediend. Onlangs is de koopovereenkomst getekend tussen Dura Vermeer en de VOF Belcanto.

De locatie, bestaande uit het voormalige belastingkantoor met omliggende opstallen, van circa 20.000m2 was in eigendom van een dochteronderneming van Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen. De verkoop is begeleid door Res & Smit. Het Belcanto-terrein is onderdeel van de herontwikkeling in Schalkwijk Midden. Een gebied dat de komende jaren wordt getransformeerd naar een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied. Aan de stadswijk worden circa 750 bomen toegevoegd waardoor stedelijke functies nauw verbonden worden met het te creëren groene landschap.

De werktitel van de gehele ontwikkellocatie Schalkwoud luidt ‘Tussen de bomen’ onder het motto: “Geen bomen in stad, maar stedelijkheid in een bomenlandschap”. De gebouwen worden ingebed in een nieuw aan te leggen stadspark met een mix tussen privé en collectieve buitenruimte. ROOTZ brengt de stad tussen de bomen een stap verder. Er wordt een duurzaam, nieuw stuk stad gecreëerd met een sterke identiteit, waarbij veel aandacht is voor sociale cohesie.

DIVERSITEIT AAN GEBOUWEN

ROOTZ geeft invulling aan een grootstedelijke ontwikkeling van circa 700 woningen, met bijbehorende dienstverlening, horeca en een huiskamer voor de buurt. Er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd in verschillende categorieën. Daarbij is 30% van de woningen bestemd voor sociale koop ter bevordering van doorstroom in de sociale sector, één van de belangrijkste verkoopvoorwaarden van de corporaties. Het plan zet in op een diversiteit aan gebouwen waarin je kunt wonen, werken en verblijven. Bij de bijzondere transformatie van het Belcanto-terrein wordt maximaal ingezet op het ontwikkelen van een duurzame en gezonde leefomgeving. De komende maanden wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt.

HISTORIE

Zowel Boelens de Gruyter als Dura Vermeer hebben ervaring in het ontwikkelen van gelijksoortige binnenstedelijke locaties. Daarnaast is Dura Vermeer eigenaar en ontwikkelaar van de Fluor-locatie, eveneens in Schalkwijk Midden.

Poort  van Boerhaave

Nieuwe plannen zijn door de projectontwikkelaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nieuwe bestemmingsplan moet nog worden aangenomen.

In deze plannen zijn ca. 150 woningen gepland met ondergrondse parkeergarage. Van deze woningen zijn er 16 zogenaamde ‘zelfbouwwoningen’. Deze kunnen door de bewoners zelf worden ingedeeld.

Langs de Floris van Adrichemlaan is een ‘stadsgracht’ gepland. Deze sluit aan op de Amerikavaart. Later zal deze ‘gracht’ eventueel worden doorgetrokken langs de Floris van Adrichemlaan.

Voor meer informatie klik hier

Nieuwbouwplannen Sint Jacob

Het is zover St. Jacob heeft de plannen voor de nieuw te bouwen vestiging klaar en hoopt half 2022 aan te vangen met de bouw van Het Hof van Jacob. In het Hof van Jacob zal Wonen-zorg en ontmoeten centraal staan. Er is een poster beschikbaar waarop u kunt zien hoe het Hof van Jacob er uit gaat zien. Onderaan de poster vindt u tevens een QR-code en door die te scannen komt u op de site van St. Jacob en daarin vindt u alle informatie over St. Jacob. Klik hier om naar de poster te gaan.

Naast de poster is er ook een informatieboekje over Het Hof van Jacob met specifieke informatie. Klik hiervoor op Hof van Jacob.

Startsein gegeven voor bouw van Hof van Jacob

Op donderdag 15 september is tijdens een feestelijke bijeenkomst op symbolische wijze de bouw van Hof van Jacob gestart. Wethouder Diana van Loenen, Sint Jacob bestuurder Eduard van Bockel, de betrokken bouwpartner KBK Bouwgroep en een toekomstige bewoner en medewerker gaven met het slaan van vier paaltjes het startsein voor de bouw.

Hof van Jacob is het nieuwbouwcomplex met 256 zorgwoningen en diverse voorzieningen dat gerealiseerd wordt in Schalkwijk op het terrein tegenover het Spaarne Gasthuis waar voorheen verpleeghuis Boerhaave gevestigd was.

“Met de ontwikkeling van het Hof van Jacob speelt Sint Jacob in op de veranderingen op het gebied van wonen en zorg en de vraag naar nieuwe woonconcepten. We maken een omslag van het aanbieden van verpleeghuiszorg naar het zoveel mogelijk ondersteunen van de eigen manier van leven. Hierbij is ook een rol weggelegd voor het netwerk van onze bewoners en onze samenwerkingspartners”, aldus Eduard van Bockel, bestuurder van Sint Jacob. “We streven naar een goede interactie tussen de bewoners en de directe leefomgeving, daarom ontwikkelen we het Hof van Jacob als een woongebied dat onderdeel is van de wijk.”

Wonen, zorg en ontmoeten

Binnen Hof van Jacob ontwikkelt Sint Jacob woningen voor ouderen die, al dan niet tijdelijk, intensieve zorg nodig hebben. Daarnaast zal een vastgoedontwikkelaar zelfstandige seniorenwoningen bouwen waar men indien nodig zorg kan krijgen. Het uitgangpunt is dat alle bewoners, ook wanneer ze zorg en ondersteuning nodig hebben, het leven zo veel mogelijk kunnen voortzetten zoals ze dat gewend waren voordat ze naar Hof van Jacob verhuisden.

De ligging, het groen en de voorzieningen van Hof van Jacob zorgen voor een verbinding met de omliggende wijk. Zo ontstaan veel mogelijkheden voor ontmoetingen tussen de bewoners van Hof van Jacob en de buurtbewoners. Hof van Jacob wordt een fijne plek om te wonen, te werken of om langs te komen.

Verschillende woningen en (zorg)functies

Op het terrein aan de Amerikaweg, tegenover het Spaarne Gasthuis, komen zeven gebouwen. In twee daarvan gaat Sint Jacob 24-uurszorg verlenen aan mensen met een intensieve zorgvraag. In totaal komen hier 164 zorgwoningen. Op de bovenste verdieping komen daarnaast twintig studio’s waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk kunnen verblijven, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

In het centrale gebouw ‘Het Hart van Jacob’ komen een vestiging van Hero Kindercentra, een horecagelegenheid die wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het nieuwe hoofdkantoor van Sint Jacob.

In de overig vier gebouwen komen in totaal 72 huurwoningen waar ouderen zelfstandig wonen en, indien nodig, eenvoudig zorg kunnen regelen. Deze woningen zijn bijvoorbeeld ook geschikt voor stellen waarvan een van beiden zorg nodig heeft. Een van deze gebouwen biedt straks ook onderdak aan ZOED Boerhaavewijk (zorgverleners onder een dak) met een huisarts, fysiotherapeut en apotheek.

Eerste bewoners in 2024

Sint Jacob start samen met bouwpartner KBK Bouwgroep met de bouw van het gedeelte van Hof van Jacob waar 24-uurszorg verleend zal worden aan mensen met een intensieve zorgvraag. De eerste woningen van dit deel worden naar verwachting in 2024 opgeleverd.

De ontwikkelingen van de zelfstandige seniorenwoningen door de vastgoedontwikkelaar zal later starten. De planning voor het opleveren van deze woningen is nog niet bekend.

Wethouder Diana van Loenen, Sint Jacob bestuurder Eduard van Bockel en Frank Hooijschuur van KBK Bouwgroep slaan symbolisch de eerste paal van Hof van Jacob

Back To Top