Skip to content

Verkeer en vervoer

De werkgroep Verkeer en Vervoer bestaat uit leden van de 4 wijkraden uit Schalkwijk, gemeente Haarlem en de Fietsersbond. Deze werkgroep vergadert eens per 6 weken. Tijdens deze overleggen komen alle facetten betreft verkeer en vervoer in Schalkwijk aan de orde. Onder andere: oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers om een betere fietsvoorziening in Schalkwijk te bevorderen, rood licht fases en groene golven, autoluw maken van bepaalde straten, bebording van fietspaden, verkeersdoorstroming, et cetera.

Back To Top