Skip to content

Informatie over de Professor Eijkmanlaan vanuit de Dura Vermeer Bouwapp

Update Professor Eijkmanlaan

 

De werkzaamheden in fase 3 zijn in volle gang. Het straatwerk in fase 3 is gereed en we maken ons klaar voor de aankomende asfalteerwerkzaamheden. Van dinsdag 15 tot en met donderdag 17 augustus gaan we asfalteren in fase 3. In de week erna zijn we bezig met afrondende werkzaamheden zodat we de fase om zetten vanaf maandag 28 augustus. In de volgende update zal ik hierover informeren.
In week 34 (vanaf 21 augustus) gaan we de wegversmallingen herstellen op de Floris van Adrichemlaan die tot de werkzaamheden klaar zijn afgesloten vanaf Ramaerstraat en Wamstekerstraat.

Professor Eijkmanlaan storm update

De werkzaamheden in fase 3 zijn in volle gang. We zijn al halverwege met de aanleg van het riool. Aanstaande maandag leggen we het eerste deel in de korrel en vanaf woensdag starten we met het zetten van de bandenlijnen.

 

Afgelopen maandag hebben we de doorsteek vanaf de Professor Donderslaan naar het winkelcentrum dichtgezet met betonblokken. De sluis is uitsluitend toegankelijk voor buslijn 3 en de nood en hulpdiensten over de Azieweg.

Vanwege storm Polly zijn er binnen en buiten het projectgebied verschillende bomen omgewaaid. Geen ongelukken gelukkig, maar er ligt nog wel 2 bomen in het werkvak. Spaarnelanden gaat deze opruimen.

De werkzaamheden in fase 3 zijn van start gegaan. Het werkgebied is afgezet en we zijn gestart met het opbreken van het asfalt + straatwerk. Aankomende week beginnen we met de aanleg van het nieuwe riool.

Tijdens de opbreekwerkzaamheden kwam er een ambulance door het werkvak in naar de Konijnenburgstraat moest zijn. We hebben snel wat verschoven en de ambulance kon er doorheen. Vanaf maandag gaan we rioleren en dan zit er een gat in de weg. De route voor nood en hulpdiensten is ten noorden van het kruispunt met de Floris van Adrichemlaan via de Boerhaavelaan en ten zuiden van het kruispunt via de Bernadottelaan.

Vanuit de omgeving zijn er meldingen gekomen over de doorsteek bij de Professor Donderslaan, hier maken ook personen auto’s (met hoge snelheid) gebruik van. In overleg met de brandweer kijken we of de blokken naar het winkelcentrum teruggeplaatst kunnen worden. De route voor de bus blijft dan wel bereikbaar. Dit doen we pas na het weekend ivm de weekendwerkzaamheden op de Amerikaweg. Daarnaast zien we dat mensen langs onze keet over het trottoir rijden, hier plaatsen we obstakels om dit tegen te gaan. Verder is er nog een vraag voor een extra bushalte op de Bernadottelaan. Met Marc ben ik ter plaatse geweest en dit is mogelijk om te realiseren, we gaan dit eerst binnen het projectteam bespreken.

De volgende bijzonderheden zullen gelden voor fase 3:

 • Het verkeer wordt omgeleid volgens bijgevoegde verkeersmaatregelen tekeningen (20964-01A03-H).
 • De woningen in fase 3 zijn uitsluitend te voet bereikbaar via loopschotten langs de gevels
 • Afvalcontainers van de bewoners Professor Eijkmanlaan 50 t/m 76 plaatsen hun containers naast de garages op de Semmelweisstraat. Spaarnelanden zal de containers vanaf deze plek legen
 • Fietsers volgen een omleiding via het Krekelpad vanaf de Professor van der Scheerstraat of de Azieweg.  of de Floris van Adrichemlaan-Wamstekerstraat-Sandifortstraat-Ingen Houszstraat
 • Er ligt een stalen rijplatenbaan door het werkvak voor nood en hulpdiensten, daarnaast brengen we nu een korrelbaan aan waar nood en hulpdiensten overheen kunnen rijden
 • Op de kopse kanten van de afzetting zijn de hekken afgezet met tie wraps zodat nood en hulpdiensten in geval van calamiteiten goed ter plaatse kunnen komen
 • Lijn 3 rijdt ook over de tijdelijke route over de Professor Donderslaan – Azieweg – Bernadottelaan

Update Professor Eijkmanlaan

Vanaf maandag 26 juni zetten we de fasering om naar fase 3 (zie tekening 20964-01A03-H). Lijn 3 rijdt ook over de tijdelijke route over de Professor Donderslaan – Azieweg – Bernadottelaan. De bushaltes zijn aangelegd, vandaag worden de zwart wit tegels aangebracht. De middendruppels zijn verlaagd, er moet nog wel een lichtmast verplaatst worden volgende week.

Werkzaamheden tbv. fase 3

Om in fase 3 lijn 3 te kunnen faciliteren maken we tijdelijke haltes op de Professor Donderslaan. Aanstaande maandag gaan we deze bushaltes realiseren (zie tekening 203964-06A01-A). Om ervoor te zorgen dat de bussen de bocht goed kunnen maken moeten we op het kruispunt Professor Donderslaan en de Azieweg + de Azieweg – Bernadottelaan de middendruppels verlagen (zie tekening 203964-07A01-A en 07A02-B). Dit doen we in de week van 12 juni. Hier komt voor de bussen minimale hinder bij kijken en worden begeleid door verkeersregelaars. De werkzaamheden zijn afgestemd met Connexxion.  

Bushalten Donderslaan

Werkzaamheden Donderslaan- Azieweg

Werkzaamheden Azieweg- Bernadottelaan

Realiseren extra parkeerplaatsen

Op dit moment zijn we druk bezig met de werkzaamheden in fase 2. Het werkgebied loopt tussen de Lamrckstraat en zuidelijke ingang van de Van Konijnenburgstraat.De parkeerplaatseen zijn in deze fase niet meer te bereiken. Daarom hebben wij gezocht naar een alternatief waar ik u graag over informeer.

Realiseren parkeerterrein Lamarckstraat

Op het grasveld bij de Lamarkstraat gaan we een tijdelijk parkeerterrein inrichten. Hiermee creëren we extra parkeerplekken en dit word dan ook de route voor de busjes van de Van Voorthuizenschool. We richten dit in als een richtingsweg vanaf de Lamarckstraat, dit wordt ook aangegeven in de bebording.

Planning

Op vrijdag 17 maart gaan we het parkeer terrein inrichten zodat we deze hopelijk in de middag kunnen openstellen. Anders word het maandag de 20e. Het terein blijft tot half juni liggen.

Afronding fase 1 en start werkzaamheden fase 2

De werkzaamheden van fase 1 zijn na het asfalteren nagenoeg afgerond en we voeren nu de laatste werkzaamheden uit.

Op maandag 13 maart beginnen de werkzaamheden met het afzetten van het werkgebied tussen de Lamarckstraat en de zuidelijke ingang van de Von Konijnenburgstraat. De nutsbedrijven gaan als eerste aan de slag met kabels en leidingen. Dan volgen de grondwerkzaamheden en de aanleg van van het riool en richten we tenslotte de straat opnieuw in. De werkzaamheden duren (onder voorbehoud van onvoorziene zaken) tot en met juni 2023.

Verminderde bereikbaarheid door de werkzaamheden

In verband met de veiligheid van de omgeving en onze medewerkers sluiten wij tijdens uitvoering van fase 2 het werkgebied af. Dit betekend dat er tijdelijk geen verkeer mogelijk is en word het auto verkeer omgeleid via de Amerikaweg en de Floris van Adrichemlaan.

 • Van Voorhuizenschool blijft via de noordelijke ingang bereikbaar.
 • Swammerdamplein en de Lamarckstraat blijven bereikbaar vanaf de N205 en de professor Eijkmanlaan
 • Bij de Mendelstraat wordt een doorgang gemaakt naar de Von Konijnenburgstraat zodat de huizen tot de van Liebigstraat bereikbaar blijven.
 • Fietsers volgen een omleiding via het Krekelpad of de Floris van Adrichemlaan-Wamstekersstraat-Sandifortstraat_Ingen Houszstrat (blauwe route)
 • Huizen blijven uiteraard wel bereikbaar voor voetgangers

Verkeerssituatie gewijzigd!

Bericht van Dura Vermeer bouwapp

Let Op! vanaf morgenochtend 7:00 uur is het fietspad op de Boerhaavelaan ter hoogte van de Professor Eijkmanlaan afgesloten. Fietsers volgen het vrij gelegen fietspad aan de noordzijde. Er is ook 1 rijstrook afgesloten waardoor  een om en om regeling is ingezet met behulp van stoplichten.

Werkzaamheden professor Eijkmanlaan sinds maandag 23 januari van start

Door de werkzaamheden op de professor Eijkmanlaan liep de Floris van Adrichemlaan helemaal vast. Voor de bewoners van Meerwijk die normaal gebruik maken van de professor Eijkmanlaan is het misschien raadzaam om een andere route te kiezen. Ook de Boerhaavelaan ter hoogte van de stoplichten bij de professor Eijkmanlaan  is versmald tot 1 rijstrook met de nodige vertraging tot gevolg.

Werkzaamheden aan de Floris van Adrichemlaan

Informatie vanuit de Dura Vermeer Bouwapp

Aanstaande vrijdag start Dura Vermeer met de aanpassingen aan de wegversmalling op de Floris van Adrichemlaan, Zij halen de huidige betonnen wegversmalling weg en vervangen deze door een betonnen afzetting. Dit is een voorzorgsmaatregel voor als zij merken dat de Floris van Adrichemlaan vast komt te staan. Zij kunnen dan makkelijker de betonnen afzettingen weghalen waardoor de doorstroming verbeterd.
Deze werkzaamheden zijn van korte duur maar kunnen wel voor hinder zorgen, met name voor de doorstroming van het verkeer. Aan het eind van de werkzaamheden plaatsen zij de huidige betonnen wegversmallingen terug.
Morgen 14 december start de bomenkap op Professor Eijkmanlaan.

Informatie vanuit de Dura Vermeer Bouwapp.

Aankomende week zullen de eerste fysieke werkzaamheden plaatsvinden. We gaan namelijk op woensdag 14 december 41 bomen kappen in de Professor Eijkmanlaan. Als we aan 1 dag niet genoeg tijd hebben zullen wij donderdag de rest van de bomen kappen. In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor groen en komen er maar liefst 65 nieuwe bomen terug.

Bekijk hier de impressie van hoe de herinrichting van de Professor Eijkmanlaan eruit komt te zien.

Deze beelden kunnen afwijken van de definitieve situatie.

Info van de Dura Vermeer Bouwapp

Gisteren zijn de 3 bouwborden geplaatst waar de werkzaamheden op aangekondigd staan.

Info van de Dura Vermeer bouwapp

Professor Eijkmanlaan update.

Bericht van de Dura Vermeer bouwapp.

Op donderdag 13 oktober worden er op diverse locaties op de Professor Eijkmanlaan boringen uitgezet om de grond te verkennen op eventuele archeologische vondsten. Hiervoor zijn geen afzettingen nodig er er zullen ook geen gevolgen zijn voor het verkeer. Uit eerder bureauonderzoek is gebleken dat er in de Professor Eijkmanlaan geen archeologische vondsten worden verwacht, door het doen van deze grondboringen wordt de opbouw van de grond in kaart gebracht.

De boringen vinden plaats tussen Boerhaavelaan en Floris van Adrichemlaan.

Op de afbeelding ziet u de verschillende locaties waar de grondboringen plaatsvinden.
Back To Top