Ga naar hoofdinhoud

Informatie over de Professor Eijkmanlaan vanuit de Dura Vermeer Bouwapp

Realiseren extra parkeerplaatsen

Op dit moment zijn we druk bezig met de werkzaamheden in fase 2. Het werkgebied loopt tussen de Lamrckstraat en zuidelijke ingang van de Van Konijnenburgstraat.De parkeerplaatseen zijn in deze fase niet meer te bereiken. Daarom hebben wij gezocht naar een alternatief waar ik u graag over informeer.

Realiseren parkeerterrein Lamarckstraat

Op het grasveld bij de Lamarkstraat gaan we een tijdelijk parkeerterrein inrichten. Hiermee creëren we extra parkeerplekken en dit word dan ook de route voor de busjes van de Van Voorthuizenschool. We richten dit in als een richtingsweg vanaf de Lamarckstraat, dit wordt ook aangegeven in de bebording.

Planning

Op vrijdag 17 maart gaan we het parkeer terrein inrichten zodat we deze hopelijk in de middag kunnen openstellen. Anders word het maandag de 20e. Het terein blijft tot half juni liggen.

Afronding fase 1 en start werkzaamheden fase 2

De werkzaamheden van fase 1 zijn na het asfalteren nagenoeg afgerond en we voeren nu de laatste werkzaamheden uit.

Op maandag 13 maart beginnen de werkzaamheden met het afzetten van het werkgebied tussen de Lamarckstraat en de zuidelijke ingang van de Von Konijnenburgstraat. De nutsbedrijven gaan als eerste aan de slag met kabels en leidingen. Dan volgen de grondwerkzaamheden en de aanleg van van het riool en richten we tenslotte de straat opnieuw in. De werkzaamheden duren (onder voorbehoud van onvoorziene zaken) tot en met juni 2023.

Verminderde bereikbaarheid door de werkzaamheden

In verband met de veiligheid van de omgeving en onze medewerkers sluiten wij tijdens uitvoering van fase 2 het werkgebied af. Dit betekend dat er tijdelijk geen verkeer mogelijk is en word het auto verkeer omgeleid via de Amerikaweg en de Floris van Adrichemlaan.

  • Van Voorhuizenschool blijft via de noordelijke ingang bereikbaar.
  • Swammerdamplein en de Lamarckstraat blijven bereikbaar vanaf de N205 en de professor Eijkmanlaan
  • Bij de Mendelstraat wordt een doorgang gemaakt naar de Von Konijnenburgstraat zodat de huizen tot de van Liebigstraat bereikbaar blijven.
  • Fietsers volgen een omleiding via het Krekelpad of de Floris van Adrichemlaan-Wamstekersstraat-Sandifortstraat_Ingen Houszstrat (blauwe route)
  • Huizen blijven uiteraard wel bereikbaar voor voetgangers

Verkeerssituatie gewijzigd!

Bericht van Dura Vermeer bouwapp

Let Op! vanaf morgenochtend 7:00 uur is het fietspad op de Boerhaavelaan ter hoogte van de Professor Eijkmanlaan afgesloten. Fietsers volgen het vrij gelegen fietspad aan de noordzijde. Er is ook 1 rijstrook afgesloten waardoor  een om en om regeling is ingezet met behulp van stoplichten.

Werkzaamheden professor Eijkmanlaan sinds maandag 23 januari van start

Door de werkzaamheden op de professor Eijkmanlaan liep de Floris van Adrichemlaan helemaal vast. Voor de bewoners van Meerwijk die normaal gebruik maken van de professor Eijkmanlaan is het misschien raadzaam om een andere route te kiezen. Ook de Boerhaavelaan ter hoogte van de stoplichten bij de professor Eijkmanlaan  is versmald tot 1 rijstrook met de nodige vertraging tot gevolg.

Werkzaamheden aan de Floris van Adrichemlaan

Informatie vanuit de Dura Vermeer Bouwapp

Aanstaande vrijdag start Dura Vermeer met de aanpassingen aan de wegversmalling op de Floris van Adrichemlaan, Zij halen de huidige betonnen wegversmalling weg en vervangen deze door een betonnen afzetting. Dit is een voorzorgsmaatregel voor als zij merken dat de Floris van Adrichemlaan vast komt te staan. Zij kunnen dan makkelijker de betonnen afzettingen weghalen waardoor de doorstroming verbeterd.
Deze werkzaamheden zijn van korte duur maar kunnen wel voor hinder zorgen, met name voor de doorstroming van het verkeer. Aan het eind van de werkzaamheden plaatsen zij de huidige betonnen wegversmallingen terug.
Morgen 14 december start de bomenkap op Professor Eijkmanlaan.

Informatie vanuit de Dura Vermeer Bouwapp.

Aankomende week zullen de eerste fysieke werkzaamheden plaatsvinden. We gaan namelijk op woensdag 14 december 41 bomen kappen in de Professor Eijkmanlaan. Als we aan 1 dag niet genoeg tijd hebben zullen wij donderdag de rest van de bomen kappen. In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor groen en komen er maar liefst 65 nieuwe bomen terug.

Bekijk hier de impressie van hoe de herinrichting van de Professor Eijkmanlaan eruit komt te zien.

Deze beelden kunnen afwijken van de definitieve situatie.

Info van de Dura Vermeer Bouwapp

Gisteren zijn de 3 bouwborden geplaatst waar de werkzaamheden op aangekondigd staan.

Info van de Dura Vermeer bouwapp

Professor Eijkmanlaan update.

Bericht van de Dura Vermeer bouwapp.

Op donderdag 13 oktober worden er op diverse locaties op de Professor Eijkmanlaan boringen uitgezet om de grond te verkennen op eventuele archeologische vondsten. Hiervoor zijn geen afzettingen nodig er er zullen ook geen gevolgen zijn voor het verkeer. Uit eerder bureauonderzoek is gebleken dat er in de Professor Eijkmanlaan geen archeologische vondsten worden verwacht, door het doen van deze grondboringen wordt de opbouw van de grond in kaart gebracht.

De boringen vinden plaats tussen Boerhaavelaan en Floris van Adrichemlaan.

Op de afbeelding ziet u de verschillende locaties waar de grondboringen plaatsvinden.
Back To Top