Skip to content

De wijkraad

De wijkraad Boerhaavewijk bestaat uit een groep enthousiaste bewoners, die weet wat er in de Boerhaavewijk speelt en betrokken is bij ontwikkelingen in de wijk. Wijkraadsleden en andere betrokkenen doen hun werk op vrijwillige basis. De wijkraad behartigt de belangen van bewoners van de wijk om een leefbare Boerhaavewijk in stand te houden en te verbeteren. Er wordt gestreefd naar veiligheid op straat, groen in de wijk, speelplaatsen en ontmoetingsplekken voor alle generaties!

Omdat de wijkraad er naar streeft om goede contacten te onderhouden met zoveel mogelijk mensen in de wijk zoeken wij actieve mensen die bijvoorbeeld in bewonerscommissies zitten, in de organisatie van verenigingen of stichtingen, die politiek geïnteresseerd zijn of zich om andere redenen vrijwillig willen inzetten voor de wijk en haar welzijn.

Bent u geïnteresseerd in een functie bij de wijkraad of in een commissie, of wilt u eens een vergadering bijwonen, dan nodigen wij u van harte uit om eens langs te komen op een wijkraadvergadering. Deze vergaderingen vinden iedere eerste dinsdag van de maand plaats. Ook kunt u langskomen tijdens het spreekuur, elke woensdagmiddag.

Openbare wijkraadsvergadering: iedere eerste dinsdag van de maand, om 20.00 uur in De Ringvaart.

Spreekuur: elke woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur in ons kantoor in De Ringvaart.

E-mail: Voor al uw vragen en opmerkingen is wr@boerhaavewijk.nl beschikbaar. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Back To Top