Skip to content

Wijkkrant De Boerhaavelaar

De Boerhaavelaar is een uitgave van de wijkraad Boerhaavewijk. Bewoners van de Boerhaavewijk worden door middel van deze wijkkrant ingelicht over de gebeurtenissen in de wijk. Dit kunnen onderwerpen zijn die de gemeente Haarlem aangaan, maar ook organisaties en clubs maken gebruik van de wijkkrant om hun activiteiten bekend te maken.

Suggesties voor artikelen, korte berichten of vragen over aanlevering van kopij kunt u via email richten aan de redactie Boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl. De Boerhaavelaar verschijnt 3 x per jaar.
Wilt u er voor zorgen dat uw kopij uiterlijk in de laatste week van de maand voorafgaand aan de verschijningsmaand bij ons binnen is?

Verschijningsmaand Aanlevering kopij uiterlijk
Maart Eerste maandag in februari
September Eerste maandag in augustus
December Eerste maandag in november

Boerhaavelaar digitaal:

Aan de ontbrekende nummers word momenteel gewerkt zodra ze aanwezig zijn worden deze edities geplaatst, de editie van Maart 2015 heeft een verkeerd jaartal op de voorpagina

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Maart 2015

September

December

Maart

September 2016

December

Maart 2017

September 2017

December 2017

Maart 2018 

September 2018

December 2018

Maart 2019

September

December 2019

Maart 2020

Oktober 2020

December 2020

2021 2022 2023 2024

Maart 2024

2025 2026
maart 2021

september 2021

december 2021

maart 2022

september 2022

december 2022

maart 2023

september 2023

december 2023

Back To Top