Wijkkrant De Boerhaavelaar

De Boerhaavelaar is een uitgave van de wijkraad Boerhaavewijk. Bewoners van de Boerhaavewijk worden door middel van deze wijkkrant ingelicht over de gebeurtenissen in de wijk. Dit kunnen onderwerpen zijn die de gemeente Haarlem aangaan, maar ook organisaties en clubs maken gebruik van de wijkkrant om hun activiteiten bekend te maken.

Suggesties voor artikelen, korte berichten of vragen over aanlevering van kopij kunt u via email richten aan de redactie Boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl. De Boerhaavelaar verschijnt 3 x per jaar.
Wilt u er voor zorgen dat uw kopij uiterlijk in de laatste week van de maand voorafgaand aan de verschijningsmaand bij ons binnen is?

Verschijningsmaand Aanlevering kopij uiterlijk
Maart Eerste maandag in februari
September Eerste maandag in augustus
December Eerste maandag in november

Boerhaavelaar & Mijn Schalkwijk digitaal:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Maart 2012

September 2012

 

 

Maart 2013

September 2013

December 2013

Maart 2014

September 2014

December 2014

Maart 2015

September 2015

December 2015

April 2016

September 2016

 

 

April 2017

September 2017

December 2017